Taalkundige tolkstrategieën: overzicht

11 taalkundige tolkstrategieën in onderzoek geïdentificeerd, gedefinieerd en beschreven.

In deze korte blog post wil ik ingaan op de kern van mijn onderzoeksresultaten: de 11 tolkstrategieën die ik uitgebreid bespreek in mijn doctoraat.

Tolkstrategieën – VGT

Wat is een taalkundige tolkstrategie?

Als we aan tolken denken, denken we misschien niet onmiddellijk aan strategieën. We weten dat een tolk bepaalde kennis en vaardigheden moet hebben om hun job te kunnen doen. Maar ook strategieën?

Als we een strategie zien als iemand die bewust een actie doet met een bepaald doel voor ogen (denk aan een marketingstrategie, of een overlevingsstrategie), dan kunnen we misschien ook de link leggen met tolken.
Als tolk heb je één (of meerdere) doel(en) en er zijn verschillende manieren om dat te bereiken. Je moet dus op een bepaald niveau bewuste acties ondernemen in functie van je doel(en). Met andere woorden: je gaat bepaalde strategieën toepassen of vermijden.


Die bewuste acties kan je op verschillende vlakken toepassen voor, tijdens of na een tolkopdracht. Mijn onderzoek gaat over keuzes die een tolk maakt tijdens het tolken op het vlak van taal: woord en/of gebaren-keuze, grammaticale keuzes, etc.  Vandaar de term “taalkundige tolkstrategieën”.

In de vertaal- en tolkwetenschap zijn al heel wat specifieke taalkundige tolkstrategieën beschreven. Zaken zoals parafrase, herhaling, weglating, substituties, etc. werden al uitvoerig bestudeerd en besproken. Er zijn meer studies die dit bekeken voor tolken gesproken talen dan voor tolken die werken met gesproken en gebarentalen. Alhoewel de “miscues” van Cokely en de “linguistic coping strategies” van Napier waarschijnlijk wel gekend zijn. Die laatste bestudeerde vooral weglatingen als een tolkstrategie voor tolken gesproken (Engels) – gebarentaal (Auslan).

Taalkundige tolkstrategieën onderzocht
(Nederlands – VGT)

Voor mijn onderzoek besliste ik om enkel taalkundige tolkstrategieën, zoals eerder gedefinieerd, te bekijken. Ik vertrok van wat we al weten uit de vertaal- en tolkwetenschap, maakte een taxonomie (lijst van verschillende terminologie voor mogelijke strategieën), en ging na welke strategieën de 8 tolken Nederlands – VGT die deelnamen aan mijn onderzoek gebruikten of afwezen.

Het eerste resultaat was overweldigend: maar liefst 19 individuele strategieën en 4 combinaties van meerdere strategieën werden door de 8 tolken gebruikt:

Overzicht toegepaste strategieën – totaal (Heyerick, 2021; pp. 107-109)

Om dit te verfijnen en om tot een relevante bespreking te komen, besliste ik om enkel die strategieën die door minstens 4 tolken werden gebruikt verder te onderzoeken. Op deze manier werden strategieën die enkel door 1 tolk of maar 1 keer werden gebruikt uitgefilterd.

Dit leidde tot 11 taalkundige tolkstrategieën. Voor deze heb ik een taxonomie opgesteld met de term voor de strategie, een definitie, en voorbeelden.

Ik ga ervanuit dat dit overzicht voor veel tolken, tolkgebruikers, studenten en tolkdocenten interessant kan zijn – misschien wel het meest bruikbare resultaat van mijn doctoraat? Vandaar dat ik het hier graag ter beschikking stel voor wie het nuttig kan zijn.

Als je deze taxonomie, en/of de definities, en/of de voorbeelden gebruikt in publicaties of lesmateriaal gelieve de volgende referentie (hier in APA7 stijl) te gebruiken:
Heyerick, I. (2023) “Taalkundige tolkstrategieën taxonomie: definities en voorbeelden”. Online beschikbaar op

Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Laat maar weten (email).

WASLI 2021 conference keynote

On July 10th I delivered the opening keynote at the online conference organised by the World Association of Sign Language Interpreters. The theme of the conference was What have we learnt from 2020-2021.

You can re-watch (part) of the keynote entitled Retrospection, reflection, and strategies. Pausing in order to move the signed language interpreting profession forward (! the presentation was not recorded from the start unfortunately).
The slides of the presentation can be found and downloaded here.

I also had the honour to share some closing remarks. The WASLI’s August Newsletter reports on the conference and includes some participants’ impressions.

Interested in other presentations that were part of the WASLI 2021 online conference? You can access many of them through the WASLI website

PhD presentation and dissertation

On March 1st I presented my doctoral study on linguistic interpreting strategies in Dutch – Flemish Sign Language interpreting. Download the thesis here.

In the following video you can watch my presentation (with English captions (select CC) and VGT interpretation) and you can download the PPT presentation (pdf).

#BlackLivesMatter, also in the signed language interpreting profession?

This is not about strategies. But it can be, if we want to. This is about what is happening now in the world. Not the biological virus, the other virus: racism and the protests against that virus #BlackLivesMatter.

Vlaamse Gebarentaal versie van deze blog.

Following the COVID-19 pandemic, lockdown, huge changes in our daily lives -social and professional-, insecurities, being unable to see our family, travel and enjoy the little things of life, we are facing something much bigger. We are facing ourselves. We are facing our history. We are facing what we thought we knew, what we know, what we wish we did not have to know and what we should know. All of us have been in situations where we did not speak up when discrimination happened, when racist remarks were being made, when sexist “jokes” (why do we call them jokes?) were laughed away. I do not want to talk about the personal experiences. That is a journey each of us has to undertake in our own time and at our own pace. I do want to talk about the lack of diversity in our profession: signed language interpreting. 

When we talk about signed language interpreting, we almost immediately think about multiculturalism, multilingualism. However, we tend to limit our conversations, education and knowledge to what this means on to the bicultural axis of deaf culture & hearing culture (whatever those entail) and to the bilingual/bimodal concepts of spoken and signed languages.

Where however are the conversations about the diversity, multicultural knowledge, religious variation we see in society? And I am not only talking about that variety in the deaf communities. What about the hearing people we work with? What about our colleagues? I think that is the sore spot. Where are our interpreter colleagues of colour? Where in Western countries are the Black signed language interpreters, the Asian interpreters, the signed language interpreters from a Muslim background, the Jewish signed language interpreters? When I look at my region in Belgium, Flanders, the society is multicultural, but the Flemish Sign Language (VGT) interpreting community is white and female. Like me. There is no representation of the diverse communities we work with. So how can we expect to serve them adequately?

I have started to educate myself. It’s something each of us can do: learn, start to understand and do better. At the moment I am reading about Black American Sign Language – English interpreters (free download) and I follow the conversations of Black deaf people, educators, researchers, comedians and Black signed language interpreters on Twitter and Instagram. I take in the systemic issues they point to, such as access to education, access to signed language interpreting programmes, ignorance of multicultural topics in those programmes, access to professional associations, underrepresentation in those organisations, racism by service users, racism by colleagues, being “type casted” for only “black” jobs, having to deal with prejudice from educators, colleagues and clients. And I ask myself how can I do better? How can we do better?

I believe signed language interpreting programmes need to have a closer look at the society signed language interpreters work in, the people they work with and the diversity in that society which lacks in the training programmes, the staff and the students.

I believe we need to step away from our binary thinking when it comes to culture and bring the full-scaled multicultural conversation into our profession.

I believe we need to talk about representation of service users through interpreters and what it means if the vast majority of the interpreters are white and female, while the service users are not. 

I believe we need to see, acknowledge and accept that we have long ignored that power imbalances in our profession do not only cut along the deaf – hearing distinction. A lot of “voices” are not being heard.

I believe we can change this. And so maybe this can be about strategies at last.

Each of us can start a conversation: 

  • if we are a signed language interpreter, we could start talking about the lack of diversity in our profession with colleagues and service users
  • if we are a member of a professional signed language interpreter association we could strive for more diversity amongst board members
  • if we are signed language interpreter educators we could start actively recruiting staff from minoritised groups, look for collaborations with spoken language interpreting programmes that address multicultural realities of interpreting, review the current curricula and actively recruit students from underrepresented groups
  • if we are signed language interpreting researchers we can make diversity in our field more visible by addressing these topics and putting them on the research agenda

Let’s get to work. 

Traduction en Français